Badania

Wirometr - aparat służący do oceny prędkości. Zastosowanie - psychotechnicznie badania kierowców.Zakres badań na poszczególne stanowiska:

Kandydat na kierowcę  kategorii C,CE,D,DE – utworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK):

 • Badanie psychologiczne + ciemnia
 • Konsultacja okulistyczna
 • Badanie poziomu cukru we krwi (glukoza na czczo)
 • Z kompletem powyższych badań należy udać się do lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych kierowców

Kierowca do kwalifikacji wstępnej (przewóz rzeczy lub osób) czyli pierwsze prawo jazdy zawodowe kat. C,CE,D,DE:

 • Badanie psychologiczne + ciemnia
 • Konsultacja okulistyczna
 • Konsultacja neurologiczna
 • Badanie poziomu cukru we krwi (glukoza na czczo)
 • Z kompletem powyższych badań należy udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców (lekarz medycyny pracy)

 

Kierowca C,CE,D,DE – szkolenie okresowe (wymiana prawa jazdy):

 • Badanie psychologiczne + ciemnia
 • Konsultacja okulistyczna
 • Badanie poziomu cukru we krwi (glukoza na czczo)
 • Z kompletem powyższych badań należy udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców (lekarz medycyny pracy)

Prawo jazdy zatrzymane za punkty karne:

 • Badanie psychologiczne (wymagane jest skierowanie – przyśle je Wydział Komunikacji)

Prawo jazdy zatrzymane za alkohol/inne psychoaktywne:

 • Badanie psychologiczne (wymagane skierowanie – przyśle je Wydział Komunikacji)
 • Badanie w ciemni (wykonasz je u mnie w pakiecie z badaniem psychologicznym)
 • Badanie lekarskie w Wojewódzki Ośrodku Medycyny Pracy (dla woj. Kujawsko-Pomorskiego WOMP Toruń lub Bydgoszcz)
 • Najpierw należy wykonać badanie psychologiczne z ciemnią, a później umawiać się na badania lekarsie

 

PSYCHOTESTY -PSYCHOTECHNICZNE BADANIA KIEROWCÓW:

 •  Psychotesty kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (B, BE, C, CE, D, DE)
 •  Psychotesty kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 •  Psychotesty kierowców pojazdów uprzywilejowanych (policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, itp.)
 •  Badania kierowców pojazdów służbowych kat. B
 •  Badania kierowców użytkujących pojazd prywatny  o d.m.c. do 3,5 tony do celów służbowych
 •  Badania psychologiczne motorniczych tramwajów
 •  Psychotesty kierowców pojazdów rajdowych
 •  Uprawiających sport żużlowy
 •  Psychotesty instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów ruchu drogowego
 • Psychotesty strażaków ochotniczej straży pożarnej (OSP)
 • Żołnierzy obsługujących specjalistyczny sprzęt (transportery, czołgi, itp)

       Osób skierowanych na badania psychologiczne  przez policję/starostwo  w związku z:

  • prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka (leki, narkotyki, itp)
  • przekroczeniem 24 punktów karnych
  • spowodowaniem wypadku lub uczestnictwem w wypadku drogowym
  • popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym
   w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE OPERATORÓW:

 •  psychotesty operatorów wózków jezdniowych
 •  psychotesty operatorów koparek
 •  psychotesty operatorów ładowarekpsychotesty operatorów
 •  psychotesty operatorów koparko-ładowarek
 •  ciągników rolniczych
 • psychotesty operatorów spycharek
 •  psychotesty operatorów podestów ruchomych
 •  psychotesty operatorów dźwigów
 •  psychotesty operatorów żurawi wieżowych
 •  psychotesty operatorów walców drogowych
 •  psychotesty operatorów suwnic
 •  psychotesty operatorów podnośników nożycowych

Dodatkowo poniżej znajduje się wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.)

1. Prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych.

2. Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych.

3. Prace przy obsłudze układnic magazynowych.

4. Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych.

5. Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.

6. Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi.

7. Prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych.

8. Prace przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych.

9. Prace drużyn trakcyjnych oraz maszynistów – operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych.

10. Prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei.

11. Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów.

12. Prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych.

13. Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć.

14. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu.

15. Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

16. Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych.

17. Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych.

18. Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych.

19. Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II.

20. Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego.

21. Prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji.

22. Prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu.

23. Prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

24. Prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych – w podziemnych zakładach górniczych.

25. Prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych – w odkrywkowych zakładach górniczych.

26. Prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne.

27. Prace pilota morskiego.

28. Prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie.

29. Prace przy technicznej obsłudze wodowania statków.

30. Prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych.

31. Prace na wiaduktach i mostach.

32. Prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego.

33. Prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie.

34. Prace kontrolera ruchu lotniczego.

35. Prace kaskadera filmowego.

36. Prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.

 

Dodaj komentarz

Badania psychologiczne – psychotesty kierowców, kandydatów, operatorów.