Profil kandydata

prawo_jazdyPROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)

Od dnia 19 stycznia 2013 każdy kandydat na kierowcę przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy musi zgłosić do stosownego Wydziału Komunikacji w celu stworzenia profilu kandydata na kierowcę (numer PKK). Posiadając wyżej wymieniony numer można udać się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców ( Szkoły Jazdy) w celu zapisania się na kurs prawa jazdy wybranej kategorii.

Do stworzenia PKK potrzebujesz następujące dokumenty:

 • czytelnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
 • zdjęcie do prawa jazdy (rozmiar 35×45 mm) – aktualne, wyraźne, kolorowe (lewy półprofil z widocznym uchem)
 • dla kandydatów na kierowców kategorii C, CE, D, DE – kopia posiadanego prawa jazdy i oryginał do wglądu
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem danej kategorii (C. CE, D, DE)
 • orzeczenie lekarskie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem danej kategorii
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
 • kserokopia dowodów osobistych obojga rodziców w przypadku osób niepełnoletnich (ewentualnie osobiste stawiennictwa jednego z rodziców z dowodem osobistym)

Wymagania formalne dla kandydatów na kierowców:prawo-jazdy2

 • ukończony 21 rok życia w przypadku kandydatów na kierowcę kategorii C, CE (istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia na 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat, tj. 20 lat i 9 miesięcy)
 • ukończony 18 rok życia w przypadku kandydatów na kierowcę kategorii B (istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia na 3 miesiące przed uzyskaniem pełnoletności  lat, tj. ukończone 17 lat i 9 miesięcy)

Dodatkowe informacje na temat uzyskania Profilu Kandydata Na Kierowcę w Grudziądzu:

 • czas na wygenerowanie numeru PKK wynosi maksymalnie 2 dni robocze
 • kandydaci na kierowców z  miasta Grudziądz składają dokumenty w Wydziale Komunikacji przy ulicy Mickiewicza 28/30, na parterze w pokoju nr 6 w godzinach 7:30 15:30, a we wtorki 8:00 – 16:00
 • pozostali kandydaci zamieszkali na terenie powiatu grudziądzkiego powinni udać się do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ulicy Małomłyńskiej 1 w godzinach 7:30 – 14:30, a we wtorki od 7:30 do 17:00
 • Koszty wymiany/wydania prawa jazdy wynoszą:  Prawo jazdy – 84,00 pln, opłata skarbowa – 10,00 pln. i opłata ewidencyjna 0,50 pl

Po uzyskaniu numeru PKK i dostarczeniu do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców można rozpocząć kurs prawa jazdy.

Badania psychologiczne – psychotesty kierowców, kandydatów, operatorów.