Przebieg badania psychologicznego

badanie uwagiBadania psychotechniczne, zwane też psychotestami, mają za zadanie określenie indywidualnych predyspozycji osoby badanej do wykonywania określonej pracy, czy prowadzenia danego rodzaju pojazdu. Badanie sprawności psychoruchowej obejmuje ocenę cech osobowości, sprawność intelektualna i sprawność psychomotoryczną. Dobór właściwych metod diagnostycznych zależy od stanowiska, celu badania. W diagnozie psychologicznej wykorzystuje się znormalizowane testy psychologiczne, wywiad, obserwację oraz aparaturę pomiarową. Zastosowanie odpowiedniego zestawu badań pozwala na rzetelną i obiektywna ocenę wybranych predyspozycji osoby badanej. Poniżej w 3 częściach opiszę przebieg badania psychologicznego.

Badanie psychologiczne w części I obejmuje:

– sprawdzenie tożsamości osoby badanej i ustalenie celu badania w przypadku braku skierowania na badanie psychologiczne

– wywiad i ankieta w celu zebrania podstawowych danych osobowych niezbędnych do realizacji badania, doświadczenia w prowadzeniu pojazdów czy maszyn, stanu zdrowia, samopoczucia w dniu badania

– wypełnianie testów psychologicznych i kwestionariuszy służących do oceny sprawności intelektualnej, podzielności uwagi czy wybranych aspektów osobowości i temperamentu

II część badania psychologicznego:

– badania aparaturowe, obejmujące m.in.Badania psychologiczne

  • Miernik Czasu Reakcji:
    1. Badanie czasu reakcji prostej – szybkość i równomierność reakcji na wszystkie prezentowane bodźce
    2. Badanie czasu reakcji złożonej  – szybkości i równomierność reakcji na wybrane bodźce świetlne i dźwiękowe
  • Aparat Piórkowski i Aparat Krzyżowy – koordynacja wzrokowo-ruchowa,  ocena szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania
  • Stereometr Elektroniczny–  umiejętność widzenia przestrzennego i ocena odległości
  • Wirometr – ocena prędkości obrotowej
  • Pierścień Landolta – widzenie zmierzchowe (badanie w ciemni kabinowej)
  • Noktometr – wrażliwość na olśnienie (badanie w ciemni kabinowej)

Zakres badań aparaturowych dobierany jest z zależności od celu badania (kierowca, operator, konsultacja psychologiczna dla lekarza medycyny pracy, itp.)

Część III

Po zakończeniu badania, obliczeniu wyników badany otrzymuje orzeczenie psychologiczne, zostają omówione poszczególne wyniki oraz przekazywane zalecenia odnośnie słabych i mocnych stron badanego.

 

Ile trwa badanie psychotechniczne?

Trudno z góry przewidzieć czas potrzebny na realizację badania, zazwyczaj wynosi on od kilkudziesięciu minut (np. konsultacja psychologiczna) do około 1,5 godziny. Wpływa na to tempo pracy osoby badanej, wyniki osiągane w danych testach (konieczność użycia dodatkowych narzędzi).

Przykładowo badania operatorów trwają około 45 minut, na badania kierowców należy zarezerwować sobie około 60-90 minut.

Dodaj komentarz

Badania psychologiczne – psychotesty kierowców, kandydatów, operatorów.